23.4.15

Can Jaimei n' Isabelle, TEd'A arquitectes

Fuente:TEd’A arquitectesCompartimos hoy con vosotros el interesante proyecto llevado a cabo por el equipo de arquitertura Ted’A arquitectes para una vivienda unifamiliar en Puntiró que en estos momentos se encuentra en proceso de realización de obra y en que tanto la relación entre el lleno y el vacío, la masividad y porosidad en la definicón de sus patios; y la adaptación a la topografía y al entorno conforman un carácter singular.


Una casa pati adaptada a la topografia del terreny. Aquesta seria la definició resumida del projecte. En la definició hi trobam dos conceptes: primer es tracta d’una casa pati, segon és una casa adaptada al pendent del terreny. 

Primer: La casa pati forma part de la tradició arquitectònica mediterrània. El projecte no fa més que continuar aquesta tradició acostant-la als nostres dies. El projecte s’organitza al voltant d’un pati. Un pati que és hereu dels pretèrits impluviums romans, que és germà de les clastres de les possessions o dels patis vuit-centistes del centre de Palma. El pati és un element de control climàtic. El pati és, així mateix, espai de trobada i d’estada. El pati forma part de la nostra autèntica tradició. 

Diferents conceptes s’extreuen de tots aquests patis: tots ells formen part de la mateixa tradició, la tradició constructiva mallorquina. Totes aquestes construccions tenen una planta aproximadament quadrada, però no exactament quadrada. Totes elles es mostren exteriorment quasi com a fortificacions, de perímetre murari, quasi bé impenetrables. En canvi interiorment són sorprenents. Totes elles s’obren al pati com a punt central, com a lloc de relació. En aquests patis la diversitat espaial és fascinant, hi apareixen porxos, parrals i galeries que acompanyen als propis patis. 

Així és també el projecte que presentam. Un projecte que pretén formar part d’aquesta tradició, vol continuar amb ella. El projecte es mostra exteriorment molt robust, de geometria sòlida, recintat per un mur portant. La seva planta és aproximadament quadrada i les seves estances s’organitzen al voltant d’un pati central que també s’acompanya de porxos

Segon: El projecte presta especial atenció a la integració paisatgística de la casa. La casa s’adapta a la topografia del terreny. La parcel•la té un fort pendent descendent en direcció sud i el carrer d’accés al seu costat nord. Les vistes cap al sud són inmillorables i el carrer està elevat respecte la parcel•la. És per això que la casa s’incrusta en el terreny, per tal de passar desapercebuda, per deixar veure el paisatge. La casa no es mostra com a edificació sinó que s’integra en el paisatge, esdevé paisatge. Per això mateix la seva coberta no pot ser sinó vegetal. 

No destacar, adaptar-se a la topografia, diluir-se en el paisatge, formar part del paisatge, ser paisatge, aquestes són les premises principals del projecte. Una geometria senzilla i un volum compacte són el resultat d’una vivenda que intenta passar desapercebuda, que aprofita el desnivell propi de la parcel•la i s’incrusta en el terreny per tal de permetre les vistes des del carrer. Amb la voluntat d’integrar-se al paisatge es proposa una coberta vegetal, sembrada d’herbes i arbustos autòctons. Amb la mateixa intenció, els murs perimetrals de la casa seran de formigó ciclopi, construits amb pedra extreta del propi terreny. La casa no vol ser un volum immaculat i lluent, no vol ser falsament jove, no vol ser contemplada passivament. La casa vol tenir textures i arrugues, vol ser capaç d’absorbir la pàtina del temps, vol ser viscuda activament, tal i com passa amb les construccions tradicionals. 

Año: 2011-
Superfície: 323,68 m2
Ubicación: Puntiró, Palma de Mallorca
No hay comentarios:

Publicar un comentario