14.6.14

Passa i seu, tallerdarquitectura

Fuente: taller d’arquitectura
Fotografía: cortesía de tallerdarquitecturaLa propuesta del equipo de arquitectura formado por Bernat Llauradó y Albert Jané para la exposición de flores, monumentos, patios y jardines de la ciudad de Girona, “Temps de flors”; se define por una pieza autoconstruida de madera capaz de generar un espacio tanto estático como de paso para el visitante en que contemplar elementos característicos de la ciudad a la vez que disfrutar del juego de luces, sombras y relación con el entorno inmediato.


Passa i Seu

La proposta té com a objectiu crear un espai de contemplació i d’interacció pel visitant al Temps de Flors, a la vegada que es crea una fita contundent i de color al mig dels jardins. Una actuació dinàmica on el visitant pot introduir-s’hi i endinsar-se en aquesta peça geomètrica, experimentar diferents sensacions en la seva transició, assentar-s’hi i contemplar les plantes de l’interior, contemplar l’absis de Sant Pere Galligants des d’una nova visual, relaxar-se en una cova de llum, ombres, colors i sensacions. 

Un element geomètric simple que desbordi de color i ompli tot l’espai amb la seva presència sense interferir amb les circulacions, elements de mobiliari urbà, ni amb la magnífica vegetació d’aquest parc. 

El disseny és el resultat d’un estudi de volum, buits i plens, funcionalitat i economia per obtenir una peça autoconstruïda de fusta, segura i amb unes qualitats visuals que despertin les sensacions de la gent. 

Año: 2014
Ubicación: Girona
No hay comentarios:

Publicar un comentario