25.12.13

Casa Samsó, CAVAA

Fuente: CAVAA
Fotografía: Filippo Poli vía zoom bcnSituada en el barrio obrero del Vapor Nou de Gràcia, actual barrio barcelonés de romaní característico como todo Gràcia por la estrechez de sus calles y su articulación de plazas, la reforma de la planta baja de un edificio de mediados del siglo XIX en una residencia de planta baja por parte del equipo de arquitectura CAVAA capitaneado por Jordi Calbetó i Elena Albareda se realiza con la premisa de introducir luz, gracias a la inserción de un patio como espacio vertebrador y una paleta neutra de materiales; y la disposición de un único mueble jerarquizador de los espacios de estar, cocina y dormir en el altillo.

Samsó 6 és la conversió a habitatge de la planta baixa d’un edifici de mitjans del SXIX al barri de Gràcia, a Barcelona. L’espai urbà de la zona es caracteritza per una tipologia d’habitatges, que s’organitzen al voltant d’antics espais d’horta i de gestió d’aigües pluvials.

El projecte recull aquesta lògica, entenent el pati com a element vertebrador de la seqüència d’espais habitats, interiors i exteriors. L’interior de l’habitatge s’organitza a partir d’un moble multi funcional i compacte que articula els espais d’estar, menjador, cuina i bany en planta baixa i acull els espais de nit a l’altell.

La seva ubicació permet diferenciar estances, però mantenir la continuïtat d’espais gràcies a la doble circulació. El pou és l’element sorpresa, que es decideix mantenir per conservar el record de l’estructura pluvial de l’edifici.

Año: 2012
Superficie: 92m2
Presupuesto: 85.000€
No hay comentarios:

Publicar un comentario