18.3.13

Quatredú, udeu arquitectura

Fuente: udeu arquitectura
Fotografía: Julio Ungidos vía udeu arquitecturaPartim d'un solar els propietaris del qual decideixen dividir en quatre, un per a ells i els altres per als seus tres fills i respectives famílies. La normativa urbanística del lloc dictava la construcció dels quatre habitatges segons edificis bifamiliars.

Calia donar resposta a les diferents necessitats programàtiques de quatre famílies intentant alhora que l'estètica general resultant es llegís com un únic projecte. Per a això, a nivell compositiu es parteix de dues premisses clares i irrefutables: cada edifici s'inscriu en un volum cúbic que és buidat puntualment per porxos i terrasses. Per compensar aquestes restriccions de partida se li dóna a cada família total llibertat per escollir el seu programa, la seva disposició i fins i tot la ubicació dels buits en façana.
Els volums es resolen amb maó vist de color vermellós fosc i els buidatges amb estuc de color clar.

En tots dos casos, els edificis es desenvolupen en una planta soterrani amb un accés de vehicles per habitatge, una planta baixa amb accés per als vianants des del carrer, i una planta pis.
Tots els habitatges disposen de dues façanes principals orientades a nord-est i sud-oest que garanteixen la ventilació creuada natural en totes les estances. Per sobre de la coberta plana sobresurten les lluernes que permeten l'accés de llum natural a la part central dels edificis; aquesta llum es distribueix per les dues plantes a través del buit de l'escala.

emplaçament: carrer Holanda n42, Terrassa, Barcelona
promotor: privat
redacció: 2009
construcció: 2011-2012
superfície construïda: 801,50m²
PAC: 723.630€ 

No hay comentarios:

Publicar un comentario