5.11.14

Ponsich. Reforma d'un habitatge a L'Hospitalet, Oliveras Boix Arquitectes

Fuente: Oliveras Boix Arquitectes
Fotografía: Xavier GonzálezCompartimos hoy con vosotros el proyecto de reforma de una pequeña vivienda en la localidad de Hospitalet de Llobregat llevado a cabo por el equipo de arquitectura encabezado por los hermanos Núria y Jordi Oliveras Boix; autores también, entre otros, del proyecto para el edificio multifuncional de Alchemika.
Con el fin de habilitar la vivienda acorde a los usos y exigencias actuales, la operación es capaz de revalorizar tanto la sensación espacial como lumínica sin renunciar a la recuperación de elementos originales que ponen de manifiesto los diferentes momentos constructivos del conjunto.


L'habitatge, un entresòl de superfície mínima (39 m2) construït els anys 20, constava de dues habitacions, un petit menjador, una cuina, i una galeria donant al pati d'illa, amb un lavabo i un safareig. Les reduïdes dimensions de totes les peces dificultaven el seu ús d'acord amb els estàndards actuals. L'habitatge va ser habitat durant anys per una família de 4 membres i la necessitat de guanyar espai havia resultat en la colonització del passadís a través de la construcció d'un altell d'obra que reduïa considerablement l'alçada lliure en aquest àmbit. L'única llum natural que arribava a l'interior ho feia a través de la galeria, i l'estretor i degradació del pati d'illa produïen una acusada sensació de tristor. 


La intervenció se centra d'una banda en la modificació de la distribució per tal d'adaptar el programa a les noves necessitats com a habitatge esporàdic d'un matrimoni jubilat. De l'altra, en la recerca de mecanismes capaços de dotar l'habitatge d'una nova sensació espacial i lumínica

En primer lloc es va procedir a l'enderroc de l'altell del passadís, recuperant l'alçada original. Els passos de porta dels dos extrems també es van eliminar aconseguint una major sensació d'amplitud a l'entrar a l'habitatge. Part de l'antiga habitació doble es va fusionar amb el menjador generant una nova sala de majors dimensions amb dos àmbits estar - menjador espacialment definits per les dues catifes de mosaic existents. El sobrant d'aquesta operació es va afegir a l'antiga habitació simple per tal d'obtenir una peça amb capacitat per a un llit doble. 

El tancament entre la sala i el menjador s'ha tractat com un element amb cert gruix que integra armari i prestatgeries, resolent alhora les necessitats d'emmagatzematge de l'habitació i de la sala. Una tarja superior de vidre permet que la claror que penetra a través de la galeria arribi fins a l'habitació. En el cas de la cuina, la simple modificació de la posició de la porta permet treballar amb un esquema de dos taulells que incorporen tot el necessari: preparació, cocció, fred, pica, rentaplats i emmagatzematge. 

La millora de l'aïllament tèrmic dels tancaments de la galeria ha permès eliminar les fusteries que la separaven de l'interior. D'aquesta manera s'aconsegueix perllongar visualment l'espai de la sala i que la llum flueixi cap a l'interior potenciada pel tractament blanc de sostres i parets. 

Pel que fa als materials la intervenció ha recuperat els elements originals propis de l'època tot fent-ne una relectura capaç d'atorgar un nou caràcter a la vivenda. Es van repicar les parets mestres perimetrals de totxo massís i es va eliminar el fals sostre de canyís deixant l'embigat a la vista, guanyant amplitud, profunditat i ritme. Els mosaics hidràulics s'han preservat refent-ne els límits allà on ha estat necessari adaptar-los als canvis de distribució. Les portes emplafonades existents, que en el seu dia ja havien estat construïdes a partir de la unió de porticons, s'han tornat a aprofitar convertint-les en els plafons de les noves portes i fusteries. 

Finalment el color blanc utilitzat arreu contrasta amb el cromatisme dels mosaics d'Escofet que esdevenen els autèntics protagonistes. 

Año: 2013 – 2014
Superfície: 40 m2
Ubicación: L'Hospitalet de Llobregat
No hay comentarios:

Publicar un comentario