18.12.13

Ca la Neus, udeu arquitectura

Fuente: udeu arquitectura
Fotografía: Julio Ungidos cortesía de udeu arquitecturaSituado en la localidad de Ribera d’Ebre de Darmós, el proyecto de una residencia entre medianeras llevado a cabo por el estudio de arquitectura capitaneado por los arquitectos Adelina Casanova y Sergi Ventosa define un conjunto sensible a las premisas de integración con el entorno, economía de recursos y aprovechamiento tanto de las características del terreno y solar como de las posibilidades de la construcción tradicional del lugar. 


Es tracta del projecte d’un edifici unifamiliar entre mitgeres, les premisses del qual són:

- Econòmica: no esgotar edificabilitat per tal de controlar el cost de l’obra.
- Aprofitar la secció del terreny per aconseguir un espai d’emmagatzematge en planta soterrani i privacitat en les habitacions de la planta baixa que donen a carrer.
- Programa complet en planta baixa i habitacions addicionals en planta pis.

El volum de l’edifici, de planta soterrani, planta baixa i planta pis, acabat amb coberta a dues aigües, s’alinea al vial en la façana al Carrer de Baix, respectant els formats propis de les obertures de casc antic, mentre la façana posterior s’obre en dues terrasses que es construeixen en voladís per tal de no anar a buscar el ferm a una cota 6m per sota. Els buits més generosos de la façana a sud-oest, busquen la bona orientació i les vistes sobre la vall.

La integració del projecte amb el lloc es cerca a través del tractament de les dues façanes i dels materials i sistemes emprats (construcció tradicional amb materials propis del lloc): arrebossat amb àrids de la zona, fusteries i persianes enrotllables de fusta, baranes de ferro, i terrasses i porxo a la façana posterior.

emplaçament: Carrer de Baix n41, Darmós, Ribera d'Ebre
promotor: privat
construcció: 2012-13
superfície construïda: 209,15m²
PEC: 215.750 €
empresa constructora: construccions cambeiro cabré sl
No hay comentarios:

Publicar un comentario